Giám sát hành trình hợp chuẩn XT3.5 | Phù hợp với mọi dòng xe ô tô.

1,500,000 

Giám sát hành trình XT3.5 là thiết bị hợp chuẩn của bộ GTVT